abraham - príbehy z môjho života

www.mirkoslav.com
Prejsť na obsah
Abrahám

Keď mal Abram deväťdesiatdeväť rokov, zjavil sa mu Pán a povedal mu:
"Ja som všemohúci Boh, chodievaj predo mnou a buď dokonalý. Uzavrel som svoju zmluvu medzi mnou a tebou a rozmnožím ťa veľmi. Ale aj ty zachovaj moju zmluvu, ty aj tvoje potomstvo po tebe vo všetkých pokoleniach! Toto je moja zmluva medzi mnou a vami a medzi tvojim potomstvom po tebe, ktorú zachováte: Nech je obrezaný každý z vás, kto je mužského pohlavia!" (Gn 17, 1 - 10)

Nerozumiem ..... prečo Boh uzatváral s Abrahámom ZMLUVU ??? Keď Boh niečo povie, o jeho slove sa predsa nepochybuje. Tak prečo zmluva ??? Zmluvu uzatvárajú seberovné strany. Pripadá mi to tak, ako by som ja uzatváral ZMLUVU s dvojročným dieťaťom ...
Jeden dôvod, prečo by som uzatváral s deckom takúto zmluvu je ten, aby som vedel, či je schopné zmluvu dodržať.
Druhý dôvod - Abrahám bol taký VÝNIMOČNÝ, že Boh si ho uctil zmluvou .....
Možno Boh uzatvoril s Abrahámom zmluvu z obidvoch dôvodov.
V biblii sa píše o VYVOLENÍ Abraháma. Áno, Abrahám bol vyvolený ...ale prečo práve on ?
V Biblii je zmienka o dvoch ľuďoch, ktorí chodili s Bohom. Prvým bol Henoch, druhým Noe. Myslím, že slová CHODILI S BOHOM znamenajú oveľa viac, ako to, že boli zbožní, dobrí a spravodliví. Henoch bol človek na úrovni anjelov. Henocha vzal Boh, a "nebolo ho". Noe žil takmer 1000 rokov. Jeho vedomosti o Bohu museli byť nesmierne. Keď zomrel, Abrahám mal okolo 50 rokov (ak som dobre počítal). Bol to Noemov priamy potomok. Rozmýšľal som, komu by Noe pred smrťou zveril svoje vedomosti a tajomstvá. Synom ?? Tomu synovi ktorý sa z neho smial, keď ho videl spať nahého po opici ??? Možno jeho synovia boli starci nad hrobom, možno boli mŕtvi ..... A možno svoje vedomosti zveril mužovi, v ktorom videl predpoklady na to, aby BOL VYVOLENÝ. Abrahám bol v najlepších rokoch. Tajomstvo Božieho mena, schopnosť komunikovať s Bohom teda dostal od Noeho ako dedičstvo. Ako mal Boh rád Noeho, tak miloval aj Abraháma. V židovskej knihe utvárania (Sefer Jecira) sa píše :
"A prišiel Abrahám, otec náš, nech odpočíva v pokoji. A pozrel, vystihol a porozumel a otesával a vyrýval a až všetko skončil, zjavil sa mu Pán Všetkého - nech je požehnané meno Jeho navždy - a posadil ho na svoje prsia, pobozkal ho na jeho hlavu a nazval ho svojím miláčikom".
Záver ? Abrahám bol Bohom vyvolený - ale nie náhodou. Najprv musel preukázať svoje schopnosti a svoju oddanosť - napríklad tým, že bol schopný pre Boha obetovať jediného syna.
Musel sa vedieť s Bohom SPOJIŤ - až potom mohol byť "vyvolený".

Adresa : väčšinou bývam doma
Niekedy som preč. Alebo aj inde
1222438*517714
mirkoslav.com@gmail.com
prosím ťa, zavolaj mi: 0905 320 557
ak neberiem, zavolaj mi na číslo 158

Návrat na obsah