Životopisy - príbehy z môjho života

www.mirkoslav.com
Prejsť na obsah
Posledná barónka
Na Margitu Czobelovú som narazil pri práci. Už neviem, čo som skúmal, ale dostal sa mi do rúk list vlastníctva z Beckova. Neznámy vlastník. Nejaká Czobelová. "Patrí jej toho dosť" pomyslel som si. Vtedy som netušil, o koho sa jedná. Margita Czobelová bola posledná barónka na Slovensku.
Narodila sa v roku 1891 v Strážkach (okr. Kežmarok), kde jej rodina vlastnila kaštieľ.
Margita pochádzala z dvoch známych šľachtických rodov : Czóbelových a Mednyánszkých
Pokračovanie

Rudolf Strechaj
Narodil sa v Čachticiach 25.júla 1914. Vyučil sa za tlačiara. Za mladých čias bol členom miestneho speváckeho zboru Tatrín, a hral divadlo. Skvelý chlapec – hovorili o ňom. Len čo dovŕšil 18 rokov, vstúpil do sociálnodemokratickej strany, a rovno sa stal jej predsedom v Čachticiach. Vydržali to s ním tri roky, potom sa s ním rozišli – vraj bol príliš radikálny. Prakticky okamžite vstúpil do komunistickej strany, a onedlho odišiel na rozumy do Moskvy.
Pokračovanie

Zabudnutý kráľ
Kráľ Miroslav pochádzal z urodzeného rodu, ktorého korene siahajú do oblasti Mírova. Vládol v slovanskom kráľovstve, ktorého názov sa bohužiaľ nezachoval. Vieme len to, že sa mu hovorilo "Miroslavova zem". Dostupné pramene uvádzajú, že jeho kráľovstvo susedilo s Polnočným kráľovstvom. Už z názvu vyplýva, že Polnočné kráľovstvo bolo na západ od Miroslavovej zeme.
Pokračovanie
Adresa : väčšinou bývam doma
Niekedy som preč. Alebo aj inde
1222438*517714
mirkoslav.com@gmail.com
prosím ťa, zavolaj mi: 0905 320 557
ak neberiem, zavolaj mi na číslo 158

Návrat na obsah