skaredyboh - príbehy z môjho života

www.mirkoslav.com
Prejsť na obsah
Škaredý Boh

Vždy som tak trocha v rozpakoch, keď vidím obraz, na ktorom je zobrazený Ježiš. Na všetkých vyzerá približne rovnako – je mladý, krásny, s dlhými vlasmi a upravenou bradou. Fešák. Nuž ale – je to predsa Boží syn. Ako inak ho mal umelec zobraziť? Predsa sa nebudeme modliť pod obrazom nejakého škaredého pokrúteného invalida?
Alebo áno?
Prorok Izaiáš v 53-kapitole píše, ako bude vyzerať Mesiáš. Ten opis je trocha desivý, a vôbec sa nezhoduje so všeobecnou predstavou o Ježišovom výzore. Vraj bude ako ratolesť, ktorá vzišla zo suchej zeme. Nebude mať podoby ani krásy po akej túžime. Bude opovrhnutý a posledný z ľudí. Bude to muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, a bude niesť naše choroby.
Otázkou fyzickej krásy Ježiša sa zaoberali aj starí cirkevní filozofi. Svätý Irenej, Cyril Jeruzalemský, Klement Alexadrijský, a mnohí iní tvrdili, že Ježiš bol škaredý. Odvolávali sa pritom práve na Izaiášove proroctvo. Iná skupina významných filozofov s nimi nesúhlasila, a tvrdila že Izaiášov opis sa vzťahuje na UMUČENÉHO Ježiša.
Ja samozrejme neviem, kde je pravda. Nie som žiadny filozof, ani odborník sa Písmo. Ale neviem si pomôcť - tomu ľúbivému obrázku s mladým fešákom akosi neverím.
Ak by bol Ježiš naozaj škaredý a pokrútený invalid, zrazu by slová o chorobách, ktoré za nás niesol dostali úplne jasný zmysel. Zrazu by nám bolo jasné, prečo ho cestou do Jeruzalema posadili na osla. Invalid nevládal ísť ďalej. A nenasadol – posadili ho! Kdesi som čítal, že na kríži zomrel tak rýchlo preto, lebo bol hrbatý a hrb mu bránil v dýchaní.
Bohu je jedno, ako vyzeráme. Posudzuje nás podľa úplne iných merítok. Určite nie podľa vonkajšieho vzhľadu. Ježiš–invalid mi je sympatickejší ako Ježiš–fešák. Predstavte si, keby bol takto aj zobrazovaný. Pri každom pohľade na invalida by sme videli Boha. Tak isto pri pohľade na chorého alebo zraneného človeka. Možno by sme sa dopracovali k tomu, že by sme videli Boha pri pohľade na každého človeka. Tak nejako sa to píše: „čo ste spravili tomu najmenšiemu (cháp ako najmenej významnému), to ste spravili mne.“ Z toho vyplýva, že ak niekomu pomôžem, pomôžem Bohu. Ale vyplýva z toho aj to, že ak dám niekomu facku, tak dávam facku Bohu.
Tak bacha, aby nám Boh tie facky nezačal vracať.
Adresa : väčšinou bývam doma
Niekedy som preč. Alebo aj inde
1222438*517714
mirkoslav.com@gmail.com
prosím ťa, zavolaj mi: 0905 320 557
ak neberiem, zavolaj mi na číslo 158

Návrat na obsah