svetlo - príbehy z môjho života

www.mirkoslav.com
Prejsť na obsah
Svetlo

Neviem si pomôcť, ale najvzrušujúcejšie čítanie je pre mňa stále Biblia - hlavne tá časť o stvorení sveta. Tá ma fascinuje. Ale priznávam, že je ťažké tomu rozumieť. V tých prastarých riadkoch sa skrýva niečo, čo ma láka - možno práve tou nedostupnosťou a nezrozumiteľnosťou. Ale nenechávam sa odradiť - a tak čítam a rozmýšľam. Hádam ma osvieti a nedopracujem sa k úplným somarinám.
Zatiaľ som prišiel k názoru, že Genesis treba brať DOSLOVNE. Nie ako povesť, nie ako obyčajný opis, pri ktorom na jednotlivých slovíčkach nezáleží. Záleží ! To, čo je napísané ma zmysel, ktorému zatiaľ nerozumieme. Našťastie, už sa k nám dostali aj iné knihy, ktoré Genesis dopĺňajú - napríklad Kniha Henochova, alebo Kniha utvárania - Sefer Jecira. Tak možno raz pochopím viac, ako chápem doteraz.
Jedna z vecí, ktoré som nechápal - bolo (je?) ako stvoril SVETLO.

Takto začalo stvorenie sveta :
Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem. Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a len Duch boží sa vznášal nad vodami.
A POVEDAL BOH : BUĎ SVETLO. A BOLO SVETLO.

Žeby nejakým spôsobom rozsvietil ? Lenže slnko bolo stvorené až o dva dni neskôr. Zaujímavé. To stvorené svetlo zrejme nepredstavovalo denné slnečné svetlo. Ale Boh to stvorené svetlo nazval dňom a tmu nocou. Tak predsa to bolo niečo v súvislosti so slnkom? Alebo stvoril svetlo, ktoré slnko dáva a až neskôr stvoril samotné slnko ako hmotu ? Dáva takýto postup logiku? A môžem vôbec ja, ujo Miro z dzedziny skúmať, či Boh koná logicky ?

Mám doma starú židovskú knihu. Často som ju čítal, a napriek tomu som zmienku o svetle stále prehliadal. Až nedávno ma čosi osvietilo. Žeby to svetlo ? žeby som si to zaslúžil ? Tým, že menej pijem ? :-)

Toto je SVETLO, ktoré Boh stvoril :
Trón slávy, ohnivých hadov, zvieratá posvätné a anjelov - svojich služobníkov....

A inde sa píše :
Lebo v prvý deň stvoril nebesia hore a zem a vodu a všetkých duchov, ktorí mu slúžia : anjelov Božej tváre, anjelov posvätenia, anjelov ducha ohňa, anjelov ducha vetra, anjelov ducha oblakov, tmy, snehu, búrky a mrazu., anjelov úderu hromu a blesku, anjelov ducha chladu, tepla, zimy, jari, úrody, leta, a všetkých duchov Božieho diela na nebesiach a na zemi.

Jednoduché a jasné : stvorenie svetla je stvorenie nadprirodzeného sveta. Toho sveta, do ktorého možno smerujeme - plný múdrosti, lásky, pravdy, anjelov, Mesiáša .....a ani neviem čoho všetkého ešte. Toto už logiku má. Chápem prečo oddelil svetlo od temností. Nie od tmy - od temnosti. A začína mi byť jasné, prečo slovo osvietenie je odvodené od slova svetlo. Ešte nechápem, prečo TOTO svetlo nazval dňom a tmu nocou. Možno si tí, ktorí vládnu nad Svetlom a Tmou rozdelili tých 24 hodín - rovnováha predsa musí byť. Možno časom nájdem iné vysvetlenie. Možno musím ešte menej piť a viac rozmýšľať..... :-)

Napísané : september 2010
foto : kultúrna akcia v zrúcanine románskeho kostola v Haluziciach, august 2010
Adresa : väčšinou bývam doma
Niekedy som preč. Alebo aj inde
1222438*517714
mirkoslav.com@gmail.com
prosím ťa, zavolaj mi: 0905 320 557
ak neberiem, zavolaj mi na číslo 158

Návrat na obsah